Rozsah zkoušek

technická zkušební laboratoř pro Karlovarský kraj

Rozsah zkoušek

Duben 17, 2020 aktuality 0

Rozsah zkoušek dle Osvědčení č.j. 709/19 vydaného pro Technickou zkušební laboratoř s.r.o., Chebská 53, 35601 Sokolov

 1. stanovení vlhkosti kameniva dle ČSN EN 1097-5
 2. stanovení zrnitosti kameniva dle ČSN EN 933-1
 3. statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek dle ČSN 70 1006, příloha A, B, D a ČSN 73 6190
 4. laboratorní stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1
 5. stanovení objemové hmotnosti zemin ČSN 72 1010, metoda D
 6. stanovení zhutnitelnosti zemin, Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3 a 7.6
 7. stanovení zhutnitelnosti zemin, Proctorova zkouška dle ČSN 72 1015, čl. 1-14, 35-40
 8. stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4, mimo čl. 5.4
 9. rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6192, skupina C
 10. stanovení tvarového indexu kameniva dle ČSN EN933-4
 11. stanovení konzistenčních mezí dle ČSN EN ISO 17892-12, mimo čl. 4.3, 5.4 a 6.3
 12. měření nerovnosti povrchů vozovek latí dle ČSN 73 6175, čl. 8

Kontaktní formulář

Technická zkušební laboratoř s.r.o. Chebská 53, 35601 Sokolov
IČO: 05000980 DIČ: CZ05000980
Datová schránka: jr2txrm email: info@tzl-kv.cz / tzl.pikl@seznam.cz
telefon: Martin Pikl +420 774 402 044

X
Kontaktní formulář